Sennik Siostra

Sennik Siostra

Siostra we śnie może być odzwierciedleniem naszych własnych cech i postawy wobec świata, zwłaszcza jeśli nie mamy siostry w rzeczywistości. Symbol ten ukazuje także rzeczywiste  relacje łączące rodzeństwo. Warto tu zwrócić uwagę na zachowanie siostry i uczucia, jakie mamy do niej we śnie.
Sen taki może też wskazywać na podświadomą rywalizację z siostrą.
W snach mężczyzn symbol ten może być wyrazem kobiecej części ich psychiki, szczególnie jeśli nie mamą siostry w życiu rzeczywistym. 

Siostra w ciąży – ktoś Ci bliski osiągnie sukces i powodzenie. 

Ślub siostry – czujesz się niedoceniony przez bliskie Ci osoby.  

Siostra w szpitalu lub chora – zwróć uwagę, czy Twoja siostra nie potrzebuje Twojej pomocy.

Widzieć zmarłą siostrę – ochłodzenie relacji z siostrą. 

Płacząca – przez impulsywne zachowanie możesz wiele stracić. Uśmiechnięta – powodzenie w interesach. 

Zakonna – problemy emocjonalne.