Sennik Doktor

Sennik Doktor

Doktor we śnie jest symbolem poważania, autorytetów i uznania. Musisz jednak posiąść jeszcze wiele umiejętności i wiedzy, aby ludzie liczyli się z Twoim zdaniem. Doktor nauk medycznych wskazuje na choroby zarówno ciała, jak i duszy. Możliwe, że zbytnio skupiasz się ma sprawach mało istotnych.

Być doktorem – zyskasz szacunek i poważanie. 

Widzieć doktora – dzięki uporowi i systematyczności osiągniesz wiele. 

Bycie badanym przez doktora – zadbaj o swoje zdrowie. 

Odwołać u niego wizytę – przez swą naiwność i niedbalstwo możesz wiele stracić. 

Widzieć go w szpitalu – czekają Cię problemy natury zdrowotnej. 

Rozmawiać z doktorem – znaczny przypływ gotówki. 

Dzwonić do doktora – wkrótce pokonasz trapiące Cię problemy. 

Jeśli kobieta śni o doktorze, oznacza to, że powinna uważać, bo może łatwo zepsuć swą reputację. 

Doktor w snach mężczyzny zapowiada pomyślne rozwiązanie trudnej sprawy.