Sennik Hotel

Sennik Hotel

Hotel we śnie oznacza chęć relaksu i odpoczynku oraz pragnienie oderwania się od codziennych problemów i szarej rzeczywistości. Jesteś przemęczony i Twoja podświadomość domaga się wytchnienia właśnie przez ten symbol. 
Sen o hotelu może także zachęcać śpiącego do dokonania istotnych zmian w życiu. Chodzi tu o wyeliminowanie z niego tego, co od dawna nam przeszkadza lub o zaprowadzenie długo odwlekanych zmian.
Czasem sen taki jest zwiastunem krótkiej, lecz bardzo intensywnej przygody miłosnej. 

Widzieć – Mimo wielu Problemów i przeciwności uda się Ci się spełnić swoje marzenia. Dzięki uporowi i wytrwałości osiągniesz bardzo wiele. 

Być gościem hotelowym – Tylko dzięki ciężkiej pracy i konsekwencji uda Ci się zrealizować swoje marzenia.

Hotelowy korytarz wróży zawarcie znajomości, która znacząco przyczyni się do poprawy naszej sytuacji materialnej.

Hotel z basenem jest zwiastunem dużych sukcesów szczególnie w życiu zawodowym i w strefie materialnej. Sen taki zapowiada też interesujące znajomości z wpływowymi osobami. 

Pracować w hotelu – Nagła korzystna zmiana w życiu zawodowym lub materialnym. Możliwe, że uzyskasz awans, podwyżkę lub zmienisz pracę na lepszą.